Skyggearbejde

Skyggen står i vejen for dit fulde potentiale. Men ved at arbejde med den kan du udvikle dig, igennem forøget selvforståelse og accept. 

I skyggearbejde hos mig vil vi kaste lys på din skygge og jeg vil hjælpe dig med igennem øvelser og teknikker til at intergrere den i dit bevidste jeg. 

Så du kan blive den du gerne vil være. 

Jeg har læst skyggearbejde hos Pernille Melsted.

Skygge arbejde foregår telefonisk og varer 75 minutter.

Pris: 950,-

Ring til mig nu på:

27 43 35 79

Eller skriv til mig på:

kontakt@parterapeuter.com

Skyggearbejde foto 1
Læs mere
Kontakt mig for booking eller spørgsmål.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Skyggearbejde session

950,-

/ 75 min.

Hvad er skyggearbejde?

Skyggearbejde er værktøj inden for psykoterapi og psykoanalyse. Alle har skygger eller blinde vinkler. Ofte er dine skygger ubevidste. men det er dem, der kommer spil, når du føler dig ramt eller triggered. Når det sker risikere du at reagere hurtigt og uhensigtsmæssigt.

Ved nysgerrigt at at udforske disse skjulte aspekter af din personlighed, så kan dine skygge side anerkendes og intergreres. Det kræver meget mod at turde se sine skygger i øjnene, da vi altid forsøger at skjule eller undertrykke dem.

Disse skjulte aspekter, ofte kaldet vores “skyggesider”, inkluderer følelser som vrede, jalousi, grådighed og skam, men også vores positive kvaliteter, som vores talenter og evner, som de fleste også er bange for at udtrykke fuldt ud.

I skyggearbejdet går man på opdagelse i disse skyggesider af sig selv for at bringe dem frem i lyset af ens bevidsthed.

Formålet er ikke at dømme eller undertrykke skyggesiderne yderligere, men at forstå dem, acceptere dem og integrere dem på en sund og konstruktiv måde. Dette er en væsentlig proces for personlig udvikling, da den giver os mulighed for at opnå en større selvbevidsthed, selvaccept eller selvindsigt.

Hvor stammer skyggearbejde fra?

Skyggearbejde stammer fra Carl Jungs psykologiske teorier. Jung betragtede skyggesider som de skjulte aspekter af vores psyke, både positive og negative, som krævede udforskning og integration for at opnå psykologisk helhed.

Han introducerede begrebet “ubevidste” og underbevidste” for at beskrive de dele af vores sind, der er ukendte eller undertrykte, og som indeholder meget af vores skygge. 

Selvom Jung ikke opfandt udtrykket “skyggearbejde”, har hans tanker om skyggen haft en dybdegående indflydelse på moderne terapi og personlig udvikling.

Skyggearbejde er nu en vigtig praksis, der hjælper enkeltpersoner med at opnå en dybere selvforståelse og personlig vækst.

Hvad er skyggesider?

Skyggesider refererer til de mørke og skjulte aspekter af vores personlighed, som vi normalt forsøger at undertrykke, benægte eller fornægte. Skyggesider udgør en vigtig del af os, men de forbliver ofte uden for vores bevidste opmærksomhed. Det er værd at forstå, at skyggesider ikke nødvendigvis er onde eller skadelige. De er simpelthen de aspekter af os selv, som vi har betragtet som uønskede eller uacceptable på et tidspunkt i vores liv.

Eksempler på almindelige skyggesider kan variere fra person til person, men nogle fælles træk inkluderer:

 • Vrede: Mange mennesker har en tendens til at undertrykke deres vrede, især hvis de har lært, at det ikke er passende at udtrykke denne følelse. Dette kan føre til, at vreden ophobes og viser sig på uhensigtsmæssige måder.

 • Skam: Skyggesider kan omfatte følelser af skam, som er baseret på negative oplevelser eller overbevisninger om egen utilstrækkelighed. Disse følelser kan påvirke vores selvopfattelse og selvaccept.

 • Jalousi: Jalousi er en følelse, der ofte skjules, da den kan fremkalde skam. Men det er en typisk skyggeside, der kan påvirke vores forhold og trivsel.

 • Grådighed: Nogle mennesker kan have en tendens til at undertrykke deres grådighed eller begær efter materielle goder eller magt, hvilket kan føre til indre konflikter.

 • Frygt: Frygt for det ukendte, afvisning eller fiasko kan også være en del af vores skyggesider. Denne frygt kan begrænse vores livsmuligheder og beslutninger.

 • Skjulte talenter: Skyggesider behøver ikke kun at være negative; de kan også omfatte skjulte positive kvaliteter som vores styrker, talenter og evner. Når vi undlader at udtrykke eller forfølge disse kvaliteter, kan det begrænse vores personlige vækst og potentiale.

Hvordan viser skyggesider sig?

Skyggesider kan vise sig på en række forskellige måder, og de specifikke tegn kan variere fra person til person. Her er nogle almindelige måder, hvorpå skyggesider kan komme til udtryk:

 • Stærke følelsesmæssige reaktioner: Hvis du oplever, at du eller din partner reagerer meget stærkt på visse situationer eller mennesker, er det altid en indikation af, at du har uafklarede følelser eller uerkendte aspekter af dig selv. For eksempel kan overdreven vrede eller irritation i visse situationer tyde på, at der er skjulte følelser eller traumer, der endnu ikke er blevet bearbejdet.

 • Projektioner: Når du projicerer dine egne uerkendte skyggesider på andre, ser du ofte træk eller kvaliteter hos dem, som du ikke kan lide eller finder irriterende. Dette skaber typisk konflikter og forhindrer dig i at erkende, at disse aspekter faktisk også tilhører dig selv. For eksempel kan du kritisere nogen for at være egoistisk, når du i virkeligheden selv har problemer med at anerkende dine egne egoistiske tendenser.

 • Gentagne adfærdsmønstre: Hvis du gentagne gange finder dig selv i de samme adfærdsmønstre eller begår de samme fejl, kan det indikere, at der er skjulte aspekter af dig selv, som kræver opmærksomhed. Disse gentagne mønstre kan forhindre personlig vækst og forhindre dig i at opnå de resultater, du ønsker.

 • Uforklarlige frygter eller fobier: Hvis du har intense frygtreaktioner eller fobier, der ikke synes at have en åbenbar årsag, kan det være en indikation af, at der er skyggesider, der skal udforskes. Disse frygtreaktioner kan have deres rod i tidligere oplevelser eller undertrykte følelser.

 • Selvsabotage: Hvis du bemærker, at du selv saboterer eller deltager i adfærd, der ikke er i overensstemmelse med dine egne værdier eller mål, kan det være tegn på, at der er skjulte aspekter af dig selv, der arbejder imod dine bedste interesser. Selvsabotage kan hindre din personlige udvikling og opnåelse af ønskede mål.

Hvorfor prøve skyggearbejde?

Hvorfor prøve skyggearbejde?

Der er flere gode grunde til at prøve skyggearbejde:

 1. Øget selvbevidsthed: Skyggearbejde hjælper dig med at blive mere bevidst om dine tanker, følelser og adfærd. Denne øgede selvbevidsthed giver dig mulighed for at dykke dybere ned i din egen psykologi og få en klarere forståelse af, hvordan du reagerer på forskellige situationer og udfordringer i dit liv.

 2. Forbedret selvforståelse: Gennem udforskning af dine skyggesider opnår du en dybere selvforståelse. Dette giver dig mulighed for at erkende de skjulte aspekter af dig selv, der kan have påvirket dine valg og beslutninger. Med en bedre forståelse af dig selv kan du træffe mere autentiske valg, der er i overensstemmelse med dine sande værdier og ønsker.

 3. Stærkere relationer: Skyggearbejde kan have en positiv indvirkning på dine relationer. Når du bliver mere opmærksom på dine skyggesider, er du mindre tilbøjelig til at projicere dem på andre eller reagere ubevidst, når de udløses. Dette skaber et mere nærværende og autentisk fundament for dine relationer.

 4. Personlig vækst: Skyggearbejde er også en vej til personlig udvikling. Ved at se og arbejde med dine skyggesider kan du opnå større selvaccept og opnå dit fulde potentiale. Denne proces kan føre til en dybere fornemmelse af formål og livsglæde.

 5. Heling af tidligere sår og traumer: Ved at bringe skjulte aspekter af dig selv ind i din bevidsthed kan du få en dybere forståelse af, hvordan tidligere oplevelser har formet dig. Dette kan hjælpe dig med at heles tidligere sår og traumer, hvilket kan føre til større medfølelse for dig selv og andre. Det kan også hjælpe dig med at bryde fri af gamle adfærdsmønstre, der har begrænset dig tidligere.

I sidste ende kan skyggearbejde være en givende rejse mod personlig vækst, selvindsigt og dybere forbindelse med både dig selv og andre. Det kan hjælpe dig med at leve et mere autentisk og meningsfuldt liv.

Start din rejse mod selvudvikling

Er du nysgerrig efter at udforske de skjulte aspekter af din egen personlighed? 

Ønsker du at opnå større selvbevidsthed, bedre selvforståelse og stærkere relationer? 

Så tag det første skridt mod din personlige vækst ved at udforske dine skyggesider med skyggearbejde. Skyggearbejde kan være en rejse mod at forstå dine skyggesider.

Book din session i dag ved at kontakte mig på:
27 43 35 79

Eller skriv til mig på:
kontakt@parterapeuter.com

Grupper er også velkomne.

Parterapi København
Kontaktinformationer:

Adresse: Sortedam Dossering 23, 2. th
2200 København