Parterapi på Frederiksberg

Har i problemer i parforholdet?

Mit navn er iakob Schjerbeck og jeg er en fordomsfri og erfaren mandlig parterapeut i København. Jeg tilbyder en gratis forsamtale i øjenhøjde ved søerne mellem Frederiksberg og Østerbro.

 Jeg er certificeret terapeut og jeg arbejder emotionsfokuseret og oplevelsesorienteret. Det vil sige at usagte kropslige sansninger, bevægelser, blik, længsler og drømme også får opmærksomhed.

Parterapi behøver ikke forberedelse. Hvad fylder her og nu udfoldes og tydeliggøres.

Få hjælp til at bryde usunde mønstre og undgå utryg konflikt. I fortjener at genfinde kærligheden, fortrolighed, tryghed og intimitet.

Som parterapeut tilbyder jeg en særlig mulighed til jer. Få en gratis indledende konsultation eller første session til halv pris, hvor vi kan drøfte jeres situation og behov.

Du kan hente min samtykkeerklæring her.

Eller ring på:
27 43 35 79

Mandlig parterapeut iakob Schjerbeck

Klientudtalelser

Kontakt mig for booking eller spørgsmål.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Priser for parterapi på Frederiksberg

Parterapi varer 90 minutter, typisk hver uge over 1-2 måneder, evt. også online. Hvis du eller din partner ikke kan møde op enkelte gange, så laves individuel terapi for at holde momentum og sikre resultater. Terapi virker og healer også i dagene mellem sessionerne.

Forløb betales forud og evt. restbeløb refunderes, hvis et forløb afbrydes.

Parterapi enkelt
session

1.750,-

/ 90 min.

Parterapi med studierabat

1.450,-

/ 90 min.

1 måneders parterapi forløb

6.500,-

/ 1 mdr.

2 måneders parterapi forløb

12.000,-

/ 2 mdr.

3 måneders parterapi forløb

15.000,-

/ 3 mdr.

Hvad er parterapi?

Parterapi tilbyder dig og din partner et sikkert rum til at udforske og forbedre jeres forhold. Denne form for terapi hjælper par med at identificere og ændre usunde vaner og reaktioner, som ofte er roden til jalousi, misforståelser eller følelsesmæssig afstand. 

Hos en erfaren parterapeut lærer I at kommunikere mere effektivt og genskabe den intimitet og tillid, der kan være svækket af udfordringer som utroskab eller snak om skilsmisse.

Virker parterapi?

Ja, undersøgelser viser, at parterapi har en effekt. Parterapi er kendt for at styrke relationer ved at forbedre kommunikationen, øge nærværet og fremme en dybere følelsesmæssig forbindelse.

Denne terapiform er særlig gavnlig for par, der står overfor udfordringer som jalousi, utroskab, eller overvejer skilsmisse. Succesen afhænger dog i høj grad af begge parters engagement og vilje til at arbejde igennem deres problemer sammen med en kvalificeret parterapeut.

Hvad er fordelene ved parterapi?

Parterapi giver et trygt og støttende miljø, hvor par kan udtrykke deres tanker og følelser uden frygt for fordømmelse eller kritik. Denne terapiform hjælper med at skabe et rum, hvor begge parter føler sig hørt og respekteret, hvilket er afgørende for at arbejde igennem udfordringer som kommunikationsproblemer, utroskab, og følelsesmæssige blokeringer.

En parterapeut fungerer som en objektiv tredjepart og tilbyder et nyt perspektiv på parrets forhold. Gennem terapien bliver parrene hjulpet til at identificere og ændre destruktive adfærds- og kommunikationsmønstre.

Ved at deltage i parterapi udvikler parterne bedre kommunikationsevner og teknikker til effektivt at udtrykke deres behov og følelser. Derudover arbejder terapeuten med parret på at udvikle metoder for at tackle udfordringer i forholdet.

Parterapi understøtter også udviklingen af følelsesregulerende færdigheder, hvilket er essentielt for at håndtere intense følelser som vrede eller angst. Gennem terapien lærer par at reagere mere konstruktivt på hinanden og øge deres empati og forståelse.

Temaer i parterapi

Fra kommunikationsproblemer til økonomisk stress

Parterapi afslører en række almindelige temaer, som par kæmper med. En erfaren parterapeut kan hjælpe med at adressere disse problemer:

 • Kommunikationsproblemer: Mange par oplever vanskeligheder med at udtrykke behov og følelser. I parterapi lærer par at kommunikere på en måde, der fremmer forståelse og empati, hvilket er vigtigt for at overvinde jalousi og misforståelser.
 • Tillidsproblemer: Tillid er fundamentet for ethvert parforhold. Parterapi hjælper med at genopbygge tillid, især efter episoder som utroskab eller følelser af illoyalitet, og bearbejde de svære følelser, der opstår.
 • Intimitetsproblemer: Udfordringer med fysisk og følelsesmæssig intimitet er almindelige. Parterapi kan hjælpe par med at genopbygge nærhed og forstå hinandens behov, hvilket er særligt vigtigt for par, der overvejer skilsmisse eller føler sig utilfredse i deres sexliv.
 • Livsovergange: Store livsændringer som forældreskab eller karriereændringer kan skabe stress i forholdet. En parterapeut kan hjælpe par med at navigere disse overgange og styrke deres forhold i processen.
 • Kronisk konflikt: Vedvarende konflikter og spændinger kan være skadelige for et forhold. Parterapi tilbyder værktøjer til at bryde negative mønstre og opbygge et mere harmonisk forhold.
 • Økonomisk stress: Økonomiske bekymringer er en almindelig kilde til konflikt. Parterapi kan hjælpe par med at håndtere disse udfordringer og finde konstruktive måder at håndtere pengeproblemer på.

Gennem parterapi kan par identificere og arbejde med de underliggende problemer, der bidrager til deres konflikter, og udvikle effektive metoder til at forbedre deres forhold.

Emotionsfokuseret terapi, også kaldet EFT, er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at hjælpe både par og enkelte med at forstå og håndtere deres følelser. I dette afsnit vil jeg skrive om parret & hvordan metoden kan benyttes til at identificere og hjælpe med at skabe en dybere relation. EFT blev udviklet af Dr. Sue Johnson og Dr. Les Greenberg i 1980’erne og er siden blevet en meget brugt tilgang til behandling af forholdsproblemer.

EFT er baseret på ideen om, at følelser er centrale for vores oplevelser, og at vores følelser er en naturlig reaktion på hvad vi oplever gennem livet. I EFT ses følelser som tilpassede reaktioner, der giver vigtig information om vores behov, ønsker og oplevelser. Målet med EFT er at hjælpe par til at forstå og håndtere deres følelser på en mere effektiv måde, så de kan skabe dybere og mere tilfredsstillende relationer til hinanden og dem selv.

Emotionsfokuseret parterapi leveres typisk over en række sessioner og involverer en række trin. For det første hjælper terapeuten parret med at identificere og forstå deres følelser og hvordan følelserne påvirker deres forhold. Derefter arbejder terapeuten med at identificere adfærds- og kommunikationsmønstre, der bidrager til forholdsproblemer. Dernæst hjælper terapeuten parret med at lære nye følelsesmæssige og kommunikationsmæssige færdigheder. Endelig hjælper terapeuten parret med at integrere disse nye færdigheder i deres dagligdag, med det formål at skabe varig positiv forandring.

EFT har vist sig at være effektiv til behandling af en række forholdsproblemer, herunder kommunikationsvanskeligheder, utroskab, tillidsproblemer og seksuelle problemer.

Hvordan kan parterapi hjælpe?

Parterapi tilbyder flere fordele:

 • Sikker kommunikation: Terapi skaber et neutralt rum, hvor par kan lære at kommunikere deres følelser og behov mere effektivt.

 • Identifikation af mønstre: En terapeut kan hjælpe med at identificere og ændre negative adfærdsmønstre, der skader forholdet.

 • Genopbygning af tillid og intimitet: Parterapi er afgørende for at genopbygge tillid, især efter udfordringer som utroskab, og styrke den følelsesmæssige og fysiske intimitet.

Vælg den rette parterapeut ​

At definere jeres mål og behov er det første skridt i at finde den rette parterapeut. Overvej, hvad I ønsker at opnå gennem terapien – det kan være alt fra at forbedre kommunikationen til at genopbygge tillid eller løse konflikter. En klar forståelse af jeres mål vil hjælpe jer med at finde en terapeut, der passer til jeres specifikke behov.

Mange terapeuter, ligesom jeg, tilbyder en gratis eller reduceret pris for en indledende konsultation. Dette giver jer mulighed for at møde terapeuten og vurdere, om I føler jer komfortable med dem. Tillid og forbindelse er afgørende for terapiens succes. Følg jeres intuition i valget af terapeut. Hvis I ikke føler jer trygge eller har tillid til terapeuten, kan det være bedst at fortsætte søgningen efter den rette match.

Overvind utroskab gennem parterapi

At overkomme utroskab er en udfordring, der kræver tid, tålmodighed og en dedikeret indsats fra begge parter. Parterapi tilbyder en vej til heling efter utroskab, hvor tryghed, tillid og intimitet kan genopbygges. Gennem parterapi lærer parrene at acceptere ansvaret for deres handlinger og blive nysgerrige på hinandens behov og oplevelser.

En parterapeut vil guide jer igennem denne proces, hvor både sorg, vrede, frygt samt forståelse for årsager og ansvar bliver adresseret. Det er vigtigt, at begge parter deltager aktivt i terapien og er villige til at arbejde igennem komplekse følelser. Dette kan være særligt afgørende for par, der står over for udfordringer relateret til jalousi eller overvejer skilsmisse. Parterapi tilbyder et fortroligt rum, hvor begge parter kan lære at rumme og forstå hinanden, hvilket er essentielt for at hele og bevæge sig fremad sammen.

Når par står over for dilemmaet om skilsmisse eller parterapi, er det vigtigt at overveje både de positive og negative aspekter ved begge valg.

For nogle par kan tanken om skilsmisse virke som en mulighed for at få en frisk start, især hvis de føler, at deres forhold ikke kan reddes, og de er uvillige til at arbejde på både sig selv og deres forhold. I situationer, hvor parforholdet er i krise, og fyldt med konstant stress, angst, og spændinger, kan beslutningen om at gå fra hinanden virke som en lettelse fra dagligdagens byrder.

På den anden side bærer skilsmisse både økonomiske og følelsesmæssige omkostninger og kan have vidtrækkende konsekvenser for dem, der bliver påvirket af beslutningen, såsom børn og andre familiemedlemmer.

Modsat skilsmisse kan parterapi og ægteskabsrådgivning være en vej frem for par, der stadig har viljen til at arbejde på deres forhold. Parterapi er ikke begrænset af problemets størrelse, så længe parret er klar til at gøre en indsats. 

Terapi og ægteskabsrådgivning kan hjælpe med at forbedre kommunikationen, øge forståelsen af hinanden og adressere de underliggende problemer i forholdet. Parterapeuten vil tilbyde specifikke værktøjer og teknikker tilpasset parrets unikke udfordringer, hvilket kan styrke forholdet.

På den anden side kræver parterapi både tid og engagement, og længden af terapien afhænger af problemets natur samt parternes villighed og evne til at arbejde med sig selv. Der er ingen garantier for succes, og selvom mange par oplever positive effekter af parterapi, findes der tilfælde, hvor det ikke er løsningen.

Valget mellem skilsmisse og parterapi er dybt personligt og bør ikke være en forhastet beslutning. Det anbefales at opveje fordele og ulemper ved begge muligheder grundigt, både individuelt og som par, før en velovervejet beslutning træffes.

Hvad gør en parterapeut?

En parterapeut er en specialiseret professionel, der hjælper par med at navigere i forholdets udfordringer.

En parterapeut faciliterer kommunikation mellem parret og hjælper dem med at forbedre deres kommunikationsevner. Dette omfatter at lære at udtrykke sig klart og lytte aktivt til hinanden.

Løsning af konflikter er en central opgave for terapeuten. De lærer parret at tackle uenigheder på en sund måde, hvilket er afgørende for at forebygge og håndtere konflikter.

Forståelse af følelser er også et fokuspunkt. Terapeuten hjælper parret med at udvikle dybere empati og forbindelse, hvilket styrker relationen.

Intimitet og seksualitet er vigtige aspekter, som terapeuten kan assistere med, især ved seksuelle problemer eller kommunikationsvanskeligheder om intime emner.

Gennem parterapi lære rpar at håndtere fremtidige udfordringer gennem specifikke redskaber og teknikker.

Parterapi i København

Antal sessioner i parterapi

Antallet af parterapi sessioner varierer og afhænger af flere faktorer:

 • Problemets kompleksitet: Dybere problemer kræver ofte flere sessioner.

 • Parrets mål: Målene for terapien påvirker varigheden. Specifikke konflikter kan løses hurtigere end generelle forholdsfremmende mål.

 • Sessionernes frekvens: Ugentlige eller månedlige sessioner påvirker terapiens samlede varighed.

 • Parrets engagement: Aktiv deltagelse og implementering af terapeutens råd fremskynder ofte processen.

 • Terapeutens vurdering: Terapeuten vurderer løbende fremskridt og tilpasser varigheden af terapiforløbet.

Parterapi kan være kortvarig eller strække sig over måneder til år, afhængigt af parrets unikke situation. Realistiske forventninger og en åben tilgang til terapiens længde er vigtige. Terapeuten og parret beslutter i fællesskab, hvornår det er passende at afslutte terapien.

Mandlig parterapeut i København

Hvordan forbereder vi os på parterapi?

Parterapi hos mig kræver ingen specifik forberedelse, da jeg arbejder med en emotionsfokuseret tilgang. Det vigtigste er at være åben og ærlig omkring det, der fylder for jer lige nu.

Måske ved du allerede godt, hvad du ønsker terapeutisk hjælp til, men det er ikke sikkert at det er helt det samme, som din partner ønsker hjælp til. Hos mig får I begge plads og tid. Jeg lytter fordomsfrit og lærer jer at rumme hinanden og ikke mindst at rumme dig selv, dine fejl, behov og længsel.

Parterapi kræver mod til at være ærlig og sårbar samt nysgerrighed over for partnerens oplevelser. Jeg sikrer et trygt og fortroligt rum, hvor jeg sommetider kan stoppe jer, hvis samtalen bliver bebrejdende.

Vi vil også genspille små ubehagelige scener i slowmotion for at observere reaktioner og følelser. Dette hjælper jer med at se jer selv og hinanden fra forskellige vinkler. Vi skal lære at observere, hvad der sker inde i dig og inde i din partner (måske også inde i terapeuten).

Drømme og dagdrømme kan også være en vigtig del af terapien, da de kan give indsigt i det ubevidste. Hvis du drømmer og kan huske eller nedskriver stikord fra en drøm, så kan din drøm være hjælpsom. Drømme kan være en meddelelse fra dig til dig. Selv en lille dagdrøm kan udfoldes og vise sig være en vigtig besked fra dit ubevidste. Kun du ved hvad din drøm i virkeligheden handler om.

Parterapi virker bedst, når vi kan mødes ugentligt 3-4 gange. Formentlig har du og din partner begge nogle uhensigtsmæssige reaktioner eller uvaner, som skal forstås og måske justeres. Til det formål tilbyder jeg et hurtigt forløb til nedsat pris. 

Selvom målet med parterapien er, at I ikke længere har brug for det, kan det være gavnligt at have opfølgningssessioner, lidt som et regelmæssigt tandlægebesøg.

Mænd i terapi

I mit arbejde som mandlig parterapeut har jeg særlig erfaring med mænd og deres forventninger til psykologisk eller terapeutisk hjælp. Statistikker viser, at tre gange så mange kvinder som mænd opsøger psykolog eller terapeut, hvilket afspejler en tendens, hvor mænd ofte tøver med at tale om deres sårbarhed og følelser. Dette gælder især for midaldrende mænd, der kan betragte behovet for terapi som et tabu.

Den yngre generation af mænd synes dog at have en mere åben tilgang og søger oftere hjælp, herunder forebyggende parterapi. Det er et skridt fremad i retningen af at afmystificere og afmontere de stigmatiseringer, der historisk har været forbundet med mænds psykologiske velbefindende.

At konfrontere sin egen sårbarhed kræver mod, og den forældede holdning om, at det er et tegn på svaghed at søge hjælp, er en myte. Ligesom fitness og tandpleje nu er blevet almindeligt accepteret, er det vigtigt at ændre synet på psykisk sundhed og terapi.

Mange mænd har ikke lært at udtrykke deres følelser og sansninger ordentligt, hvilket kan føre til uhensigtsmæssige reaktioner. Disse reaktioner kan være drevet af den primitive del af hjernen, som handler uden bevidst tankegang, hvilket fører til flugt, kamp eller frys reaktioner.

I terapi fokuserer vi på at genkende og forstå disse indre sansninger og reaktioner. Dette hjælper med at skabe bevidsthed om, hvordan visse situationer påvirker den enkelte, og hvorfor bestemte reaktioner opstår. Gennem terapien udforsker vi alternative måder at reagere på, hvilket kan forbedre både personlig og relationel velvære.

Fra den første session begynder vi at kortlægge vaner og mønstre, der potentielt kan hindre mænd i at leve det liv, de længes efter og fortjener. Dette arbejde inkluderer ofte at udforske måder at håndtere daglige stressfaktorer og lære at rumme både sig selv og ens partner, især når uhensigtsmæssige reaktioner opstår.

Parterapi på Frederiksberg i København

Parterapi på Frederiksberg tilbyder et trygt rum for par at udforske og forbedre deres forhold.

Uanset om I står over for kommunikationsproblemer, tillidsudfordringer, eller blot ønsker at fordybe jeres forbindelse, giver jeg som en erfaren og certificeret parterapeut på Frederiksberg personlig støtte. Jeg fokuserer på at opbygge forståelse og empati, som er afgørende for at overvinde misforståelser og følelsesmæssig afstand.

Omfavn muligheden for at genoplive kærlighed, tillid og intimitet i jeres forhold. Min tilgang er emotionsfokuseret og oplevelsesorienteret, med opmærksomhed på usagte kropslige sansninger, bevægelser og længsler. 

Tag det første skridt mod et sundere forhold med gratis forsamtale, eller benyt jer af mit særlige tilbud: Få jeres første session til halv pris. 

Book jeres session i dag og start rejsen mod et sundere parforhold.

Eller ring på:
27 43 35 79

Parterapi på Frederiksberg

Adresse: Sortedam Dossering 23, 2. th
2200 København